Rekrutteringsdag for tiandeklassingar

Kvar fjerde av desse ungdommane må inn i helsesektoren

Kommunane i Midtdalen må tilsetja 50 nye medarbeidarar innan tretten ulike profesjonar i helsesektoren, kvart år framover. Torsdag fridde dei saman til alle tiandeklasseelevar over ein heil dag.

Behov: Om behovet for fagfolk i helsesektoren skal dekkast, må kvar fjerde av alle elevar ta ei helsefagleg utdanning.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Kommunalsjef for helse og omsorg i Nord-Fron kommune, Sverre Sætre,  kom med tala. På landsbasis treng Norge 76 000 fleire årsverk i 2035. Midtdalen får dobbelt så mange innbyggjarar over åtti år, og mange av dei som i dag jobbar i sektoren nærmar seg pensjonsalder. Skal ein nå målet må ein av fire ungdommar ta ei helsefagleg utdanning.

Tja, ja og nei

Men kva seier dei unge sjøl? Vi spurde fem av elevane som kom til Vinstra vidaregåande frå fire ulike ungdomsskular.