Dei tilsette informert om nedleggingsforslag onsdag:

Legg ned DPS på Bredebygden

Sykehuset Innlandet skal neste fredag ta stilling til prosess mot nedlegging av distriktpsykiatrisk senter, døgnenhet Otta, i Bredebygden. Dei tilsette hadde venta endringar, men ikkje så store.

Døgn: I dag er det 15 døgnplassar med stort belegg, i følge tillitsvald Lene Skaugen. Dei tilsette er mest uroa for kva slags tilbod pasientane får. 

Nyheter

Dei tilsette ved Bredebygden, DPS døgnenhet Otta, fekk informasjon om nedlegginga onsdag. Det er i dag 15 døgnplassar ved Bredebygden, og etter det Dølen kjenner til i alle fall 40 fast tilsette.