Dei tilsette informert om nedleggingsforslag onsdag:

Legg ned DPS på Bredebygden

Sykehuset Innlandet skal neste fredag ta stilling til prosess mot nedlegging av distriktpsykiatrisk senter, døgnenhet Otta, i Bredebygden. Dei tilsette hadde venta endringar, men ikkje så store.

Døgn: I dag er det 15 døgnplassar med stort belegg, i følge tillitsvald Lene Skaugen. Dei tilsette er mest uroa for kva slags tilbod pasientane får. 

Nyheter

Dei tilsette ved Bredebygden, DPS døgnenhet Otta, fekk informasjon om nedlegginga onsdag. Det er i dag 15 døgnplassar ved Bredebygden, og etter det Dølen kjenner til i alle fall 40 fast tilsette.

Samlokalisering

Divisjonsdirektør for psykisk helsevern Gunn Gotland Bakke vil ha styret i sjukehuset med i ein prosess, der samlokalisering på Otta og samarbeid mellom fyrste- og andrelinetenesta i psykiatrien er målet. Sjukehusstyret skal ta stilling til å gå vidare i denne prosessen 19. oktober. Det betyr ei nedlegging av Bredebygden, fem kilometer sør for Otta sentrum.