Alarmen gikk for full utrykning: Trente på å takle terrorhandling med våpen

Denne uka har politi, brannvesen og helsevesen hatt felles øvelse på å takle kritiske hendelser der samhandling er nødvendig for å redde liv.
Nyheter

– Det er meldt om skyting på Vinstra vidaregåande skule. Det er også meldt om brann i bil. Det er foretatt trippelvarsling.