Tømmerprisen øker og øker år for år

Prisen på tømmer når stadig nye høyder.

Økte tømmerpriser gir økt hogst i vårt distrikt. 

Nyheter

Tømmerprisen økte kraftig i 3. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 412 kroner per kubikkmeter, 18,7 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet økte med 2,4 prosent, informerer Statistisk Sentralbyrå (SSB).


De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,4 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 3. kvartal 2018, som innebærer en vekst på 56 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1 milliard kroner, som er 21 prosent mer enn i samme kvartal året før.