Tømmerprisen øker og øker år for år

Prisen på tømmer når stadig nye høyder.

Økte tømmerpriser gir økt hogst i vårt distrikt. 

Nyheter

Tømmerprisen økte kraftig i 3. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 412 kroner per kubikkmeter, 18,7 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet økte med 2,4 prosent, informerer Statistisk Sentralbyrå (SSB).