Tre lokale entreprenører har levert anbud

Store mengder løsmasse skal i løpet av vinteren tas ut av bunnlastsperra i Veikledalen.

Veikledalen:Veikelåa innover Veikledalen på øversida av bunnlastsperra. 

Nyheter

Det er snakk om 5000 kubikk med løsmasse som skal fraktes vekk. Det vil si rundt 500 lastebillass. Tre lokale entreprenører leverte tirsdag inn anbud på arbeidet.