Ut i verda og tett inn på gudbrandsdølen

Ho kom nett att etter å ha fått eit stykke sett opp i Chiles hovudstad. Parallelt har ho gjort eit djupdykk i den dølske identiteten.

Unikt: Frå forestillinga «Et Unikt Menneske», som er produsert av det profesjonelle teaterkompaniet Johnsen & Johnsen produksjoner SA. Stykket er frå før omsett til engelsk, og nå også til spansk. Den spanske teksta vart vist på skjerm under framsyninga i Santiago.  Foto: Ola Røe

Nyheter

Pernille Dahl Johnsen frå Sør-Fron er Gudbrandsdalens eigen dramatiker, og i ferd med å finne si eigen dølske tilhøyrigheit.