Ønskjer fleire unge inn i helsevesenet

Støstad rekrutterte seg sjøl for ein dag

Kommunane i Midtdalen samarbeider om å rekruttere fleire ungdommar til helsefag. Denne veka prøvde ordførar Rune Støstad i Nord-Fron sjølv ein dag i skoa til ein helsearbeidar, ved å "jobbe" ein dag på Sundheim.

Ufaglært: Rune Støstad har nettopp kome til Sundheim avdeling aust, ei av to langtidsavdelingar. Han blir vist rundt og får opplæringa av sjukepleiarstudent og hjelpepleiar Hedvig Skåråvik Bryhn.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Ordføraren fekk vera med og delta i arbeidet på landgtidsavdeling, demensavdelinga på Sundtunet og dagsenteret på Sundheim. Yatzy, ein prat om med gamle kjente, alvorlege og muntre historier.