Kvam Mek selger og legger ned

Kvam Mekaniske Verksted legg ned avdelinga i Lom, og sel eigendomen.

Avdelingen i Lom som legges ned. (Foto: Tom Erik Solstad) 

Nyheter

Dagleg leiar Ola Tungen i Kvam Mekaniske Verksted fortel til avisa Fjuken at verkstadbygget og tomta i Stupulvegen i Lom er seld.


Ikkje utan vidare lov, meiner vegvesenet:

Næringsdrivande i Kvam har teke skilting langs E6 i eigne hender: - Orkar ikkje meir kamp med vegvesenet

Næringsdrivande i Kvam har ikkje vore fornøgde med skiltinga inn til sentrum og har i lengre tid etterlyst betre informasjon til forbireisande om kva som finst i bygda. Nå har dei teke ansvar sjølve.

 

Åtte interessenter

– Eg ynskjer ikkje å gå ut med kven som er kjøpar på nåverande tidspunkt, sidan kontrakten ikkje er underteikna. Eg skal ha møte med kjøparen i neste veke. Men det eg kan seie er at kjøparen er lokal, seier Ola Tungen.