Villreinkonflikt til departementet

Omsynet til villreinen gjer at Ringebu si kommuneplan skal avgjerast i kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter at mekling ikkje førte fram.

Sakens kjerne: Villreinen og leveområdet til den unike stamma, som Norge har internasjonale forpliktingar i høve til, er det sentrale i saken.  Foto: Arne Nyaas

Nyheter

Den 5. november blir det befaring i områda det er strid om. Ringebu kommune meiner dei tek nok omsyn til villreinen, medan Fylkesmannen i Oppland og fylkeskommunen meiner den planlagte utbygginga kjem i konflikt med regional plan for Rondane-Sølnkletten.