Om «Gymnaset»

Byggesteg på veg til dagens skule

På vegen frå gymnas til vidaregåande skule har det vore hektisk byggeaktivitet.

Furuheim: Ei staseleg bygningsmasse var skulens fyrste lokale. 

Nyheter

Førre veke hadde vi i «før i tida» eit lite attendeblikk til den gong gymnaset på Vinstra vart etablert som landsgymnas, og fram til den store ombygginga, som sto ferdig i 1962.