Klokka går mot slutt på sommartid

Neste gong kan faktisk bli den siste gongen vi stiller klokka ein time fram eller attende.

Kva er klokka: Torbjørn Røe Isaksen vil høyre meininga til folk om sommartid.   Foto: pressebilete NFD

Nyheter

Medan vi ventar på at EU skal ta ei avgjerd i høve til sommartid, vart klokka sundag stilt ein time bakover, mot sommaren.