Ber om orientering om utviklingshemmede

Med bakgrunn i Tolga-saken ønsker kontrollutvalget i Nord-Fron informasjon om kommunens registrering av utviklingshemmede.

Aktuelt: Med bakgrunn i den siste tidens oppslag i VG om den såkalte Tolga-saken, har kontrollutvalget bedt om en orientering fra rådmannsledelsen.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Kontrollutvalget i Nord-Fron kommune har bedt rådmannsledelsen om en orientering om kommunens rutiner og status for registrering av psykisk utviklingshemmede i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet onsdag denne uka.