Ber om orientering om utviklingshemmede

Med bakgrunn i Tolga-saken ønsker kontrollutvalget i Nord-Fron informasjon om kommunens registrering av utviklingshemmede.

Aktuelt: Med bakgrunn i den siste tidens oppslag i VG om den såkalte Tolga-saken, har kontrollutvalget bedt om en orientering fra rådmannsledelsen.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Kontrollutvalget i Nord-Fron kommune har bedt rådmannsledelsen om en orientering om kommunens rutiner og status for registrering av psykisk utviklingshemmede i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet onsdag denne uka.

- Vi har ikke annen bakgrunn for å be om ei orientering til kontrollutvalget nå, enn at denne saken har vært aktualisert gjennom media. Så vil vi ta stilling til om det er grunnlag for sak til kontrollutvalget, etter orienteringa. Vi har ikke noe konkret holdepunkt for det nå, sier leder for kontrollutvalget, Mathias Kjæstad.