Lagmannsretten frikjenner midtdøl i beitekonflikt-sak: Ti personer dømt til å betale saksomkostninger

Først sa tingretten at en bonde tok feil og ikke hadde beiterett. Deretter kom lagmannsretten til motsatt konklusjon i ankesaken.

Ankesak: I tingretten ble mannen dømt, mens lagmannsretten nå har frikjent ham. Motparten er idømt saksomkostningene, på nærmere 900 000 kroner.  Foto: Arkiv

Nyheter

Motparten er dømt til å betale i underkant av 900 000 kroner i saksomkostninger, etter at en bonde fra Midtdalen nylig ble frikjent i lagmannsretten i en beitekonflikt-sak.