16-åring fra Sør-Fron valgt inn i Innlandet Unge Høyre

Malin Øverjordet gleder seg til å jobbe med hjertesakene sine.

Engasjert: Malin Øverjordet gleder seg til å jobbe for Unge Høyre inn mot valget neste år.   Foto: Silje Josten Lien (Arkiv)

Nyheter

– Jeg ser fram til å jobbe med det nyvalgte styret, og jeg tror dette blir veldig spennende, sier den nyvalgte repressentanten. Det var 13. oktober nystarta Innlandet Unge Høyre hadde sin første generalforsamling.


 

Sterkt næringsliv

16 år gamle Malin har allerede markert seg som ei ung jente med sterke meninger, blant annet ved flere leserinnlegg i Dølen. Nå skal hun jobbe for framgang for Høyre i hele Innlandet.

– Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Å drive valgkamp er noe jeg gleder meg veldig til. Jeg skal arbeide for at vi blir godt synlige i valgkampen, sier Øverjordet, som særlig vil ha fokus på Gudbrandsdalen.

– Hva brenner du mest for?

– Jeg vil arbeide for en skole der alle elever blir sett og følesr seg trygge. Det er viktig at en hjelper alle til å få utnytte potensiale sitt. En annen sak jeg vil kjempe for er å opprettholde et sterkt næringsliv. Da må vi gjøre det mer attraktivt å etablere virksomheter, sier hun engasjert.


- Hva gjør Sør-Fron kommune for ungdommene?

Hva gjør Sør-Fron for ungdommene, spurte Malin Øverjordet. Nå får hun svar fra kommunen.

 

Stort potensiale

Psykisk helse er også et tema som engasjerer Øverjordet. Hun viser til at nesten halvparten av oss møter på psykiske utfordringer i løpet avlivet.

- Ventetida på behandling må ned, og det må opprettes flere lavterskeltilbud. Fysisk og psykisk helse må sees i sammenheng. Det må være et mål at det skal være like naturlig å snakke om psykiske helseplager som fysiske, mener hun.

Den nyvalgte politikeren mener at partiet har et stort potensiale i hele Innlandet.

- Vi må ha gode rutiner på å følge opp medlemmene våre. Vervet gir meg større muligheter til å jobbe for hjertesakene mine. Det er jeg glad for, sier hun.