E6 gjennom Gudbrandsdalen får "Vakre vegers pris"

Silje Myhre Amundsen fra Vinstra har vært landskapsarkitekt langs den nå prisbelønte vegstrekningen.

Landskapsarkitekt Silje Myhre Amundsen fra Vinstra.  Foto: Tone Sidsel Sanden (Arkiv)

Nyheter

Den nye E6-parsellen fra Frya til Sjoa er tildelt prisen under en tilstelning i Trondheim i kveld. 


Så mye kostet nye E6 - enige om sluttoppgjøret

Statens vegvesen og hovedentreprenørene er enige om sluttoppgjøret etter E6-bygginga. Prisen ble 700 millioner mer enn det som var avtalt ved kontraktinngåelsen.

 

Juryens begrunnelse

“I Gudbrandsdalen er den 33 km lange parsellen av E6 lagt i en ny vegtrase utenom bygdesentre og tettsteder. Det er lagt stor vekt på en godt tilpasset veglinje gjennom det rike dallandskapet. Vegen er bygget som en tofelts veg med midtdeler, en trafikksikker løsning som gir en tverrprofil som lar seg fleksibelt legge inn i et krevende dallandskap. Linjevalget framstår som et helstøpt forbilde for den krevende oppgaven det er å bygge et stort veganlegg i en visuelt eksponert dalside”, heter det i juryens uttalelse.