Ingen med mindre enn 40 prosent stilling

Sør-Fron best på å kutte deltidsstillingar: - Ein rekrutteringsfordel

Alt er ikkje hundre prosent i Sør-Fron kommune heller, men hovudtillitsvald meiner kommunen har rekrutteringsfortrinn, når dei har 40 prosent som minste stillingsbrøk.

Rett veg: Marie Hylland er fagansvarleg i Fagforbundet Sør-Fron, Mai-Liss Solheim Vangen er plasstillitsvald på Sørheim og Veronika Rim Boulakal er hovudtillitsvald i kommunen. – Sør-Fron er heller ikkje i mål, men har bra fokus på deltid, seier dei.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Hovudtillitsvald i fagforbundet, Veronika Rim Boulakal, jobbar sjølv som helsefagarbeidar på Sørheim. Der har ingen mindre enn 40 prosent stilling.