Kommunen held foreldremøte, og ungdomsklubben åpnar dørene

- Ungdommane imponerer meg. Dei er så kloke og modige og er gode forbilder i denne vanskelege tida

Ordførar Rune Støstad leiar kriseteamet sitt arbeid utover torsdagen.

Ordførar Rune Støstad (t.h.) synes det er tungt å sjå ungdomanne som sørgjer, men er også imponert over korleis dei tek vare på kvarandre. Prest Terje Elvestad (t.v.) er tilgjengeleg for alle som treng å prate.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Både ungdomsskulen og ein barneskule i Nord-Fron kommune har bede inn til foreldremøte torsdag kveld. Barne- og ungdomspsykiatrien i Oppland vil vere tilstades og informere om krisehandtering.

- Vi er opptekne nå av å fortsette med å følge opp dei berørte familiane. Det er søsken involvert, og vi må legge til rette for at barn og ungdom får prate om det som har skjedd. Vi vil ha eit opplegg på dei skulane som er mest berørt, seier Støstad til Dølen.


- Ei tid for reinspikka medmenneskelighet, ingenting annet

Torsdag morgen møtte elever og ansatte ved Vinstra vidaregåande skule hjelpeapparatet. - Nå er det viktig at ingen sitter ufrivillig aleine, sier sogneprest Terje Elvestad.

 

Tek vare på kvarandre

Kriseteamet er i full beredskap torsdag. Dei førebur seg også på korleis dei skal takle dagane framover.

- Vi treng meir enn nokon gong å støtte kvarandre, og å vise omsorg og kjærleik. Det er vondt, trist og forferdeleg å sjå ungdommen nå, men samstundes godt å sjå korleis dei ivaretek kvarandre. Ungdommane imponerer meg. Dei er så kloke og modige og er gode forbilder i denne vanskelege tida. Ungdommane imponerer meg stort, seier Støstad.

Det er vanskeleg for ungdommane.

- Dei gret saman og tek vare på kvarandre, fortel ordføraren.

Både Sør-Fron kommune og Sel kommune har gitt tilbod om hjelp til å bistå i arbeidet med krisehandteringa.

- Vi vurderer det, om vi skal dra nytte av det nabokommunane våre kan gje oss, seier Støstad.