- Alt av reaksjoner på ekstreme hendelser er normalt

Knivdrapet på Vinstra etterlater mange spørsmål og vonde tanker. Psykolog Karin Boson har flere råd til voksne om hvordan de kan møte spørsmål fra barn og unge.

Til minne: På Vinstra vidaregåande skule ble det torsdag lagt ut en kondolanseprotokoll, slik at de som ønsker, kan skrive noen ord om den drepte jenta.  Foto: Tor Larsen

Vis omsorg: - Alt av reaksjoner på ekstreme hendelser er normalt, sier Karin Boson, psykolog og enhetsleder ved BUP Lillehammer/Otta.  Foto: Privat

Nyheter

- Når vi har det vondt, har vi et større behov for at noen utenfra tar kontakt og aktivt viser omsorg, forteller Karin Boson, psykolog og enhetsleder ved Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Lillehammer/Otta.

Sammen med Bjørg Antonsen, barnepsykiater og avdelingssjef for BUP Oppland, var hun torsdag kveld tilstede på foreldremøter ved Barhaug skole og Vinstra ungdomsskole og de vil også delta på foreldremøter førstkommende mandag.

- Ikke overvurder kapasitet

Vi er alle ulike, og det er også reaksjonene på en slik dramatisk hendelser, forteller Boson.

- Alt av reaksjoner på ekstreme hendelser er normalt. Ha respekt for dem som ikke vil snakke, det er også OK. Signaliser at du er til stede og vis omsorg. Ungdommer kan ofte vurderes som modne, men det er viktig å ikke overvurdere deres kapsitet til å takle en slik situasjon.

Hun understreker at foreldre er essensielle i en slik situasjon og at de er kompetente og kjenner barna sine best.

- I all hovedsak er det det enkle som gjelder, ikke store intervensjoner. Barnet trenger i første omgang ikke eksperter, men et sosialt nettverk som støtte.


- Ikke tilstede i fengslingsmøte

Den siktede 16-åringen kommer ikke til å være til stede under dagens fengslingsmøte, opplyser forsvareren til NRK.Ber foreldre følge med

Barn og unge er ulike og reagerer ulikt, så Boson er forsiktig med å konstatere når en reaksjon gir grunn til bekymring. Like fullt ber hun foreldrene følge med.

- Føler foreldre at barnet endrer seg kraftig over tid, er det viktig med et samarbeid med skole og hjelpeapparat i kommunen.

Å la barn få kjenne på positive følelse midt oppe i en slik dramatisk sak, er viktig, forteller psykologen.

- Det er viktig for barn å få hvile fra stresset; gjennom å leke, le eller lignende.

Bosons råd til voksne:

  • Signaliser at du er åpen for spørsmål, gi aktivt uttrykk for at du er der for barnet og gjerne vil prate.
  • Ikke krev at barnet skal snakke, men vis at du er åpen for det.
  • Det er viktig å tilpasse informasjonen til aldersgruppene. Hold det enkelt, tydelig og med få detaljer om drapet.
  • Det er viktig at også foreldre og voksne tar hånd om seg sjøl og har mulighet til å snakke med andre voksne.
  • Hold på rutiner som allerede finnes; som måltider, skole, barnehag og lignende. Det bidrar til å skape stabilitet.
  • Skap trygghet og minn om at dette er en veldig uvanlig hendelse.
  • Forhold deg til fakta.
  • Urolig søvn, endret matlyst, fordøyelsesproblemer, økt uro, sinne og dårligere konsentrasjon er noen av de normale reaksjonene som kan oppstå.

- Ei tid for reinspikka medmenneskelighet, ingenting annet

Torsdag morgen møtte elever og ansatte ved Vinstra vidaregåande skule hjelpeapparatet. - Nå er det viktig at ingen sitter ufrivillig aleine, sier sogneprest Terje Elvestad.