Ordfører og fylkesordfører klipte snora

Flomsikringsvegen ble åpna: – Nå er vi sikra for framtida

Nyvegen på Fåvang har mange navn og funksjoner. Den er kalt flomvegen, ringvegen, nyvegen og industrivegen. Funksjonene er like mange som navna.

Viktig for bygda: Den nye flomsikringsvegen på Fåvang ble åpna torsdag Den har flere viktige funksjoner for bygda og har vært et prioritert prosjekt av Ringebu kommune.  Foto: Ole Maurits Nybakken

Bedriftene her har deltatt med rundt to millioner kroner. NVE og fylkeskommunen har bidratt med 9,7 millioner hver. Ringebu kommune har stått for resten av budjsettet.

Arne Fossmo
Nyheter

Og alle funksjonene er viktige for bygda: Den avlaster Fåvang sentrum med bortimot 200 trailere i uka, den gjør sentrum trafikksikrere, og den er et flomvern mot Laugen som oftere og oftere truer bebyggelse, landbruk og industri på Fåvang.