Beiterettstriden: – Jeg har aldri vært i tvil om at det er rett

Først sa tingretten at Ole Anton Fossehagen tok feil og ikke hadde beiterett. Deretter kom lagmannsretten til motsatt konklusjon i ankesaken.

Fikk medhold: Lagmannsretten mener Ole Anton Fossehagen kan slippe kviger og kalver på beite utenfor egen seter og tilstøtende beiteområde. Det sier han seg fornøyd med. Foto: Silje Josten Lien 

Nyheter

– Jeg har aldri vært i tvil om at det er rett, noe dommen også viser. Fra gammelt av har dette vært et fellesområde, som ble delt inn i teiger midt på 1800-tallet, men med fortsatt bruksrett i fellesskap. sier gardbruker Ole Anton Fossehagen fra Sør-Fron.

Bakgrunnen for saken er at Fossehagen i 2015 slapp dyra sine på beite ved Dagtjønhaugen, ti kilometer fra setra på Kristensetra. Han mente dette var innenfor, noe han møtte motstand på fra setereiere, ti i tallet, i området Toftsetra-Bjørnhaugen.