Samvirkehistorien del 2 av 4

Nyetableringer og stor utbygging

Vi avrundet første del av samvirkelagshistorien med åpningen av filialer i Ruste og Hundorp. Filialene i Skåbu og Kvam har sine egne historier.

Skåbu Samvirkelag: Betjeningen ved Skåbu Samvirkelag i 1980: Fra venstre: Anne Gillebo, Bjørg Eriksen, Else Sletten, Liv Korpberget, Kari Varpestuen, Kirsten Blekastad, Arve Nordlien og bakerst butikkstyrer Vidar Lillebråten. (Foto: O. Myrum) 

Nyheter

Saken var den at det i Skåbu allerede eksisterte et samvirkelag. Det ble åpnet samme år som Vinstra samvirkelag, i 1920. Det var lokalisert i ei stue på Nordre Kampeseter. Den første styreren var Anton M. Fosse som holdt det gående helt fram til 1958. Han hadde ved oppstarten lønn på 300 kroner i måneden pluss fritt hus, lys og brensel.