– Forholder meg til Oddvar så lenge jeg lever!

Oddvar kommer fra norrønt, og kan stamme fra oddr, spyd/pilspiss, og varr, forsiktig eller følsom. Navnet var på sitt mest populære på starten av 30-tallet. Ifølge SSB har 3 276 menn Oddvar som eneste fornavn, en av dem er Oddvar Gunnarstuen.

Navnedag: Oddvar Gunnarstuen  Foto: Privat

Nyheter

– Vet du bakgrunnen for at du fikk du navnet ditt?