«Jobber seg inn» i nye lokaler

Berømmer et større fagmiljø

De nye lokalene er ikke klare for neste høst, men det nye NAV-kontoret i Midt-Gudbrandsdalen er nå operativt på Vinstra.

Nytt: Per Morten Nyeng er leder for NAV Midt-Gudbrandsdal, som formelt blir en realitet 1. januar 2019.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

– Det er det eneste rette, for å kunne levere gode tjenester og fagkompetanse, dette gir oss større muligheter, sier Per Morten Nyeng, ny NAV-leder for Midtdalen, om sammenslåinga av de tre tidligere NAV-kontorene.

Rent formelt blir kontorene ett ved årsskiftet, men alle de 30 medarbeiderne har allerede jobbet sammen på Vinstra i et par uker. Fram til nye lokaler er klare neste høst, er de ansatte midlertidig plassert i eget lokale i Nedregate på Vinstra. Brukerkontakten har de i tilknytning til kommunens servicetorg og ute i felt.