Utbedrer kommunehuset for over 2 millioner kroner

Sør-Fron kommune har i budsjettet for 2019 satt av lånemidler til oppgradering av kommunehuset.

Oppgraderes: Sør-Fron kommune investerer rundt 2,2 millioner i kommunehuset.  Foto: Arkivfoto: Bjørn Sletten

Nyheter

I budsjettforslaget for neste år er det satt av litt i overkant av 2,2 millioner kroner for utbedring av kommunehuset. Alt er basert på nye låneopptak. Kommunens budsjettforslag innebærer låneopptak på 27, 6 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2019. Lånet tas opp som serielån med avdragstid på 30 år.


Sør-Fron kommune anmelder - vil overta tomt

Etter flere år med mangelfull oppfølging av byggearbeid på tomta i Lia i Sør-Fron, har kommunen sett seg nødt til å anmelde – for å få tomta tilbake.

 

Bygger ny heis

Den største investeringen i kommunehuset er bygging av ny heis og ombygging av inngangsparti og servicekontor. Prisen for dette er beregnet til 1,5 millioner kroner.