Kun 99 flere innbyggere i Sel kommune enn Nord-Fron

Nord-Fron er en av tre kommuner i Gudbrandsdalen med befolkningsøkning hittil i år.

Nord-Fron har befolkningsøkning, og nærmer seg Sel kommune i antall innbyggere. 

Nyheter

Det viser de siste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for de første tre kvartal av 2108.