Kun 99 flere innbyggere i Sel kommune enn Nord-Fron

Nord-Fron er en av tre kommuner i Gudbrandsdalen med befolkningsøkning hittil i år.

Nord-Fron har befolkningsøkning, og nærmer seg Sel kommune i antall innbyggere. 

Nyheter

Det viser de siste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for de første tre kvartal av 2108.


Befolkningsnedgang i Ringebu

Siste år har det blitt 48 færre innbyggere i Ringebu kommune

 

Tre vekstkommuner

Det er kun Nord-Fron, Øyer og Skjåk som kan vise til befolkningsvekst i Gudbrandsdalen – utenom mjøsbyen Lillehammer som økte befolkningen med 96 personer. I Nord-Fron bor det ved utgangen av september 5731 innbyggere, det er tre flere enn ved årsskiftet.  Øyer har fått 11 flere innbyggere og Skjåk 16. Det bor nå kun 99 flere innbyggere i Sel kommune enn i Nord-Fron.