Søkte om 1,5 millioner - kan få 350 000

Om politikerne følger innstillinga fra rådmannsledelsen, vil Furusjøen Rundt få i underkant av 1/4 av beløpet de håpet på i støtte.

Sykkel: EM arrangeres på Kvamsfjellet 29. juni neste år.   Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv

Nyheter

Furusjøen Rundt har søkt Nord-Fron kommune om 1,5 millioner i støtte til gjennomføring av EM i terrengsykling i juni 2019.

Utvalget for helse-, oppvekst- og kultursaker (HOK) fikk saken på bordet denne uka. HOK var enstemmig og fulgte rådmannsledelsens innstilling – å bevilge 350 000 kroner til arrangementet, omlag 23 prosent av den omsøkte summen.


Starter arbeidet med detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka

Nord-Fron kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka på Kvamsfjellet.

 

Kommunen berømmer innsatsen som er lagt ned i forbindelse med å få et arrangement som dette til Kvam, men grunngir innstillinga med trang kommuneøkonomi og påfølgende behov for å prioritere. Saken kommer opp til behandling i kommunestyret i desember.

Totalt budsjetteres det med et arrangement som vil koste 5,6 millioner kroner. 3,8 millioner kroner mener Furusjøen Rundt at de sjøl skal tjene inn, blant annet på reklamesalg og påmeldingsavgift. Men de er også avhengig av om offentlige midler, i alle fall om de skal kunne arrangere et EM slik de ønsker. Oppland fylkeskommune har også fått søknad om samme sum som Nord-Fron, mens fra regionrådet håper arrangøren å få 880 000 kroner.

Europamesterskapet sammenfaller med Kvam IL sitt hundreårsjubileum i 2019. Arrangøren har stipulert at 850 deltagere vil delta i løpet av EM-helga.


Furusjøen Rundt søker kommunen og fylkeskommunen om millionstøtte til Sykkel-EM

I 2019 skal Furusjøen Rundt arrangere UEC EM Terreng Marraton. Nå er budsjettet klart, og arrangementet er avhengig av solide økonomisk bidrag for å komme i mål.