Står 13 år på "overtid" - nå forlenges fristen

Plasthallen i Hundorp sentrum skulle være fjernet for 13 år sida. Nå får det midlertidige bygget stå, i påvente av bygging av ny lagerhall på nabotomta.

Midlertidig: Plasthallen har fungert som lager. Administrasjonen i Sør-Fron kommune har gitt innkjøpslaget frist til 1. september 2019 om å rive den midlertidige hallen.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

I september søkte Sør-Fron innkjøpslag om at plasthallen, som brukes som lager for Bygger'n, skulle få permanent godkjennelse.