Står 13 år på "overtid" - nå forlenges fristen

Plasthallen i Hundorp sentrum skulle være fjernet for 13 år sida. Nå får det midlertidige bygget stå, i påvente av bygging av ny lagerhall på nabotomta.

Midlertidig: Plasthallen har fungert som lager. Administrasjonen i Sør-Fron kommune har gitt innkjøpslaget frist til 1. september 2019 om å rive den midlertidige hallen.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

I september søkte Sør-Fron innkjøpslag om at plasthallen, som brukes som lager for Bygger'n, skulle få permanent godkjennelse.

Det ble også søkt om tillatelse til nytt lager på nabotomta til plasthallen, et to meter høyt gjerde rundt dette og etterfylling av terrenget. I tillegg ble det også søkt om oppføring av gjerde i tilknytning til den eksisterende plasthallen.