Bedre vegnett for de gående ved Borgen og på Gålå

Sør-Fron kommune vil utbedre forholden for de gående i Gålå-området.

Gålå og Borgen: Publikumstilstrømningen til Borgen på Gålå under Peer Gynt-stemnet er stor.  Foto: Arkivbilde: Tor Larsen

Nyheter

Dette kommer fram av budsjettforslaget for 2019, og følger opp deler av planforslaget med detaljreguleringen av gangveger på Gålå.


Her er neste års Peer Gynt-team

Neste års Peer Gynt forestilling på Gålå stiller med nytt team. Pål Christian Eggen, med familie i Espedalen, har fått den prestisjetunge rollen som Peer Gynt.

 

Rådmann vil komme i gang

I utkastet til kommunens budsjett og økonomiplan, uttaler rådmann Rasmussen at kommunen bør komme i gang med utbyggingen av gangvegnettet på Gålå.

- Det vil trolig ta mange år før det kommer inn tilstrekkelig med bidrag på fond til å få utført noe, skriver rådmannen. Han bevilger derfor 1 million kroner som forskuttering i 2019 som skal benyttes på prioriterte strekninger på Gålå. Han foreslår også 250 tusen kroner for opparbeidelse av en midlertidig gangløsning ved Borgen.