- Vinstra må bli ett!

Næringslivet på Vinstra fikk råd og innspill fra Kvam, i jakten på å skape et mer levende sentrum.

Inspirasjon: Ole Kristian Rudland kom med tips og inspirasjon fra arbeidet med å gjøre Kvam til et attraktivt sted å bo.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

- Det er vi som innbyggere som kan skape den bygda vi vil bo i!