- Vinstra må bli ett!

Næringslivet på Vinstra fikk råd og innspill fra Kvam, i jakten på å skape et mer levende sentrum.

Inspirasjon: Ole Kristian Rudland kom med tips og inspirasjon fra arbeidet med å gjøre Kvam til et attraktivt sted å bo.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

- Det er vi som innbyggere som kan skape den bygda vi vil bo i!

Ole Kristian Rudland var klar på behovet for egeninnsats, da Vinstra Markedsforening og næringslivsaktører fra Vinstra møtte en delegasjon fra Kvam torsdag. Målet med møtet var å hente inspirasjon fra arbeidet som er gjort i bygda lenger nord i kommunen.