Pilegrimsvegen får «tankeplasskunst» på Høgkleiva

Inspirert av systerklokkesegna frå Ringebu

Kunstnar Ånond Versto har funne inspirasjon i segna om «Systerklukkonn», til ein av skulpturane som skal utgjera «tankeplass» langs pilegrimsvegen i Ringebu.

Akse: Stien mellom pilgrimsvegen og utsiktspunktet på Høgkleiva skal danne ein akse som skulpturane til Versto blir plasserte langs. «Hovudet» kjem inntil stien ved krysset, medan «Klokkeporten» blir ståande over stien og «Falkesteinen» i enden.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Han kom over segna under arbeid med bakgrunnen for utkastet, og fekk kontakt med historielaget.

– Han kunne fortelja kvar soga sto, og eg fann ho i riksarkivet, fortel Versto.