Pilegrimsvegen får «tankeplasskunst» på Høgkleiva

Inspirert av systerklokkesegna frå Ringebu

Kunstnar Ånond Versto har funne inspirasjon i segna om «Systerklukkonn», til ein av skulpturane som skal utgjera «tankeplass» langs pilegrimsvegen i Ringebu.

Utsyn: Falkesteinen skal få ei plassering ut mot kanten eit stykke ovanfor gapahuken på Høgkleiva. Frå venstre Annbjørg Backer frå prosjektgruppa i Ringebu, kunstnaren Ånond Versto, Ole Grimsrud frå Riksantikvaren og Nina Hildre, arkeolog ved kulturarv OF, under synfaringa måndag. Det blir ute mot kanten her at Falkesteinen blir liggjande.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Han kom over segna under arbeid med bakgrunnen for utkastet, og fekk kontakt med historielaget.