Vil ha «alle med»

Sør-Fron kommune inviterer lag og foreninger til dugnad, for å gi alle barn og unge et fritidstilbud.

Dugnad: Kulturleder i Sør-Fron, Bjørn Kjellsson Sletten, håper flest mulig vil bli med i arbeidet med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter.   Foto: Tor Larsen/arkiv

Nyheter

– Sør-Fron er ikke en stor kommune og vi har ganske god oversikt. Men likevel eksisterer det skjult utenforskap, som vi trenger hjelp for å oppdage, sier Bjørn Kjellsson Sletten, kulturleder i Sør-Fron kommune.

Sør-Fron er en av 12 kommuner som får besøk fra AlleMed, og skal ta i brukt et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. AlleMed er en forlengelse av kommunenettverket Aktiv Fritid, der Sør-Fron er med som eneste kommune i Gudbrandsdalen og en av tre på fylkesnivå.

- Mange gode tilbud

- Folkehelseprofilen viser at vi er en kommune med lav sosioøkonomisk status, vi antar derfor at det er noen barn som vokser opp i familier som ikke har økonomi, eller mulighet, til å delta på ulike aktiviteter, sier Sletten.

Målet er å oppfylle Fritidserklæringen og øke bevisstheten om utenforskap i kommunen og sikre at flest mulig blir fanget opp.

– Vi har mange gode tilbud, både kommunale og i regi av lag og foreninger, så dette handler om å få flere inn i eksisterende tilbud.


Frykter kutt i næringsfondsmidler

– En treffsikker ordning

For ett år sida håpa han det var siste gang ordførerne måtte «slåss» for næringsfondsmidlene fra fylkeskommunen. Nå er støtteordningen igjen foreslått kutta.

 

Håper på økt respons

Førstkommende mandag er det duka for «AlleMed-dugnad» på kommunehuset, der ansatte i kommunen, så vel som lag og foreninger, er invitert.

Foreløpig har ikke responsen vært spesielt stor, men Sletten håper flere melder sin interesse.

– Jeg håper jo at flere kommer til, slik at vi i sammen kan sørge for at alle barn og unge får være med på en fritidsaktivitet.