- Alle barn har rett på et fritidstilbud

Sør-Fron kommune har mange tilbud, men det gjelder å gjøre dem enda mer tilgjengelige, var deler av konklusjonen da lag og foreninger ble invitert til «dugnad» mandag.

Dugnad: – Du er prisgitt de foreldrene du har, sier Elvane Haxhisokoli fra AlleMed. Hun var godt fornøyd med engasjementet lokalt.   Foto: Silje Josten Lien

Det må også være rom for de barna som har lyst til å holde på med noe annet, ikke alle ønsker å stå på ski eller spille fotball.

Elvane Haxhisokoli, AlleMed
Nyheter

– Hvordan kan Sør-Fron bli en mer inkluderende kommune? Det var hovedspørsmålet da representanter fra lag og foreninger og kommuneansatte møttes til idedugnad mandag. Midtdalens minste kommune har en rekke ulike fritidstilbud, men langt fra alle barn og unge har mulighet til å være med.