Tiller Vimek AS

De kaller seg for ekte «Gulvbrandsdøler»

Og det med rette. De jobber i en bransje dominert av døler – nemlig gulvstøperbransjen.

Eiere: To av eierne i Tiller Vimek: Daglig leder Ola Stormorken og driftssjef Ola Bondestad.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Tiller Vimek har holdt på i 20 år nå, men blant de ansatte er det godt voksne folk som har 40 års erfaring med å støpe golv over hele landet.