Butikken til Palmer Thorsheim

I år er det 110 år siden Palmer Thorsheim ble født.

Palmer: Palmer Thorsheim overtok butikken etter faren Chr P. Thorsheim, og drev den fra 1930 og fram til 1992. Palmer var født i 1908 og døde i 1998. (Alle bilder og kilder fra Per Ottesens fotoarkiv) 

Nyheter

Og det er 117 siden Palmers far, Chr P. Thorsheim, åpna landhandleri i Nedregate. De første åra i lokalene der «For deg og meg» holdt til, før de fløtte til Sødorptunet. I 1914 ble det reist et nytt bygg ved siden av Baker Berg - Ødegaard Bakeri & konditori i dag. Det ble det nye landhandleriet til Chr P. Thorheim som Palmer tok over da faren døde i 1930. Etter hvert mest kjent som «Thorsheimbutikken».