Andregenerasjons innvandrer Arafat Malik (24): - Jeg levde i to forskjellige verdener, derfor ble jula ekstra vanskelig

Hjemme var det én religion og én tradisjon. Ute blant venner gjaldt andre vaner og regler. Gjennom hele oppveksten følte Arafat Malik at han falt mellom to stoler.

Midt i mellom: Arafat Malik vokste opp i et muslimsk hjem, og julefeiring var noe helt fremmed. Spesielt inn mot denne høgtida kunne han føle på hvor vanskelig det var å oppleve andre tradisjoner ute blant venner, enn hjemme. Begge foto: Tone Sidsel Sanden. 

Nyheter

Desember. Ventetid. Juleforberedelser. Denne tida på året får minnene fram i 24 år gamle Arafat Malik fra Vinstra.