Vil ha på plass «pilegrimsdoer»

Pilotprosjekt tar fatt i manglende infrastruktur langs Gudbrandsdalsleden.

Pilegrimer: Økt trafikk langs ruta fordrer bedre sanitærforhold, mener pilegrimssenteret.  Foto: Silje Josten Lien/arkiv

Nyheter

Trafikken langs Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen har økt de siste årene, og med det behovet for bedre infrastruktur.

Nasjonalt pilegrimssenter (NP) har fått seks millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, som skal brukes på utviklingen av et pilotprosjekt med toalettfasiliteter, eller «innovative og bærekraftige servicestasjoner», langs Gudbrandsdalsleden mot Trondheim. Målet er å gi bedre tilgang til rent vann, toalettfasiliteter og resirkulering av søppel.

Ifølge NP har veksten i trafikken og bruken av Pilegrimsleden gjennomsnittlig økt med ca. 20 % hvert år de siste sju åra, en tendens som forventes å fortsette i tida framover.

I første omgang planlegges det å settes ut inntil seks doer, hvorav én i Gudbrandsdalen.

I sommer fortalte Per Gunnar Hagelien, leder ved pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands gard, at det hver sommer siden 2010 hadde vært en økning i antallet pilegrimer innom på Sør-Fron. Den varme sommeren lokket flere ut til fots langs hele eller deler av traseen gjennom dalen.