Fikk maleri fra kjent kunstner i gave

Brukere av korttidsavdelinga på Sørheim omsorgssenter kan nå beskue Holbø-maleri med lokalt motiv.

Gave: Maleriet ble overrakt Sørheim av Eldrid Listad fra gavenemnda og ordfører Ole T. Muriteigen. Aud Synnøve Træet tok imot bildet på vegne av omsorgssenteret.   Foto: Privat

Nyheter

Kristen Holbø er et kjent navn for mange. Maleren, som vokste opp i Vågå, er mest kjent for landskapsskildringene sine. Gudbrandsdalen og Jotunheimen er godt representert blant verkene, herunder også Sør-Fron. På «Torsdagstreffen» på Sørheim omsorgssenter fikk korttidsavdelinga overrakt et maleri av Holbø, der kirka skimtes godt.

Gavenemnda forvalter pengegaver fra lag, foreninger og enkeltpersoner til tjenesteområdene innen helse og omsorg i kommunen. Midlene skal brukes til utstyr og/eller tiltak som kommer brukere og personell til gode, opplyser ordfører Ole T. Muriteigen.

- For noen dager siden fikk jeg spørsmål om gavenemnda ville kjøpe et maleri av Kristen Holbø. Nemnda ble hasteinnkalt og vedtok enstemmig å kjøpe maleriet, som gave til korttidsavdelinga på Sørheim, forteller han.

«Torsdagstreffen» er et ukentlig, sosialt møtepunkt på omsorgssenteret.

Lokalt: Slik ser maleriet ut. Bildet viser Sør-Fron kirke, troliguleg en vårdag i 1928.