Må gjennomføre støytiltak, eller flytte pukkverk, etter avvik

Entreprenøren som drifter pukkeverket i Rondablikkdokka på Kvamsfjellet, har fått pålegg fra Fylkesmannen.

Det ble funnet avvik på pukkverket på Kvamsfjellet av Fylkesmannen.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Pålegget innebærer at entreprenøren, Stian Brenden Maskinservice AS, innen 31.januar 2019, må legge fram dokumentasjon på at pukkverket holder seg innenfor støygrensen.