Blåserveteran Pål Wålen; - Så lenge det piper i tuten er jeg med på bakerste benk

Det er en ungdommelig 77 åring som setter seg med bassen i fanget på bakerste benk når Ringebu musikkforening skal spille.

Trofast: Pål Wålen og bassen har vært trofaste mot hverandre gjennom 66 år. Å spille på 17.mai har vært hans største «oppgave». – Det er liksom jobben vår, smiler han. For 17. mai uten musikkorps er ikke noe å se fram til, mener Pål. Alle foto: Ole Maurits Nybakken. 

Det handler jo også om å delta på laget og å stille opp for hverandre.

Pål Wålen
Nyheter

Pål Wålen har vært pensjonist i mange år, uten at alderen har satt sitt preg på den tidligere læreren ved Ringebu ungdomsskole. Pål og bassen har fulgt hverandre i 66 år, og de to møttes for første gang i 1952. Det året fylte Pål 11 år og hadde meldt seg på i Ringebu Guttemusikk.