Blanda drops fra Før i tida

Som avrunding på året får vi ta noen rettelser, litt nytt og et par etterlysninger.

Nedregate 1946: Dette bildet har vi fått fra Oskar Wahlquist. Det er tatt utenfor butikken til O. Chr Jevne i Nedregate på Vinstra. Oskar står helt til høyre, og han har gått og syklet ned fra Høgsetra for å handle - der var han gjeter. Fra venstre: Knut Einlien, Kristian Wahlquist, Hermann Einlien, Kolbjørn Wahlquist og Oskar Wahlquist. 

Elevar: Fire ukjente jenter utenfor landsgymnaset på Furuheim våren 1951, som viste seg å være: Oddveig Sørlie, Olaug Åshaug, Marit Arnekleiv og Kirsti Kollvik. (Foto: Tor Aaløkken) 

Moskus: Felt av tidligere lensmann Knut Rønningen ved Marienhø i 1978. 

Ødegaarden: Dette er Ødegaarden i Ruste der den første kassereren i Fron Sparebank bodde. (Foto: Anders Haugen) 

Nyheter

I høst hadde vi en artikkel omkring en moskus som vandret omkring på Sødorpfjellet og ned mot bygda. Årstallet var 1980, og journalist Tobben sporet opp og fikk fotografert moskusen øvst i Sødorpbygda. Vi antok at dette var moskusen som senere ble skutt ved Marienhø i Ringebu - det var feil, for den ble skutt i 1978. Se bilde.


«Skulen før i tida» - del 1

Den gongen skulevegen var som ein ekspedisjon: - Vi brukte nok ein og ein halv time frå heimen

På byrjinga av 1990-tallet vart mange eldre, i heile Gudbrandsdalen, intervjua, for å kartlegge ulike sider ved skulegangen, slik den var tidleg i århundret.

 

Gammelbanken og kasserer

Fra Anders Haugen har vi fått en korrigering angående artikkelen om «Gammelbanken».

Den første kassereren i banken bodde ikke i Ødegaardstuen frå 1862-1865. Han bodde i Ødegaarden i Ruste.

Haugen legger også til at kassereren , John Holen, var gift med Mari Ødegaarden og paret hadde barna Marit, Ole Jacob og Torvald.

Paret kjøpte Ødegaarden av Marits far, Ole, i 1866.