Bidrar på NHO-konferanse

Han er en av flere unge ledere og gründere som søker nye løsninger. Neste uke skal Amund Grytting "runde av" NHO sin årskonferanse, i selskap med store navn fra inn- og utland.

Taler: Amund Grytting skal avslutte NHO sin årskonferanse i Oslo neste uke.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Amund Grytting fra Sør-Fron skal avslutte med foredraget «Globale utfordringer løses i fellesskap» på NHOs årskonferanse neste uke. Bakgrunnen for temaet er påvirkningen uro globalt vil kunne ha på lokale forhold og målet er å gi innsikt i en verden i endring.


- Ta ein kaffe med dei unge, det kan vera starten på eit nytt industrieventyr

Amund Grytting frå Sør-Fron peikte på framtidsutfordringar alle deltakarane på Næringslivets dag vil få utfordringar med; bærekraft og rekruttering av unge.


FNs bærekraftsmål

Han er en av gründerne bak og leder i Young Sustainable Impact (YSI), etablert i 2015. Organisasjonen har gjennom sitt arbeid samlet unge fra hele verden, som målrettet jobber for å løse framtidas utfordringer gjennom bærekraft og nyvinning.

- Grytting er opptatt av hvordan bedrifter kan både bruke den ressursen unge er, og gjøre det lønnsomt å løse verdensproblemer, skriver NHO på sine nettsider.

Organisasjonen driver et innovasjonsprogram, som i fjor fikk 8 000 søknadar. Søkerne er unge talenter med ideer til innovasjon for å kunne nå FNs bærekraftmål.

Skal tale etter Solberg

- Måten vi jobber på, er at vi finner dyktige talenter etter søknad, setter dem sammen i team som jobber online, og så jobber de i fire og ein halv måned, med en idé de til slutt får vise fram for investorer i Oslo, fortalte Grytting da han deltok på Næringslivets dag på Rudi gard i mai i fjor. Der trakk han fram bærekraft og rekruttering av unge som utfordringer deltakerne ville møte i framtida.

Programmet er fylt opp med foredragsholdere fra inn- og utland, fra bedriftsledere til minstre, politikere og journalister. Før Grytting skal på scenen, skal statsminister Erna Solberg snakke om markedstilgang.


Sørfrøning samlar unge, ambisiøse gründarar

Vil ha unge tankar til å redde verda

Kva skjer om vi samlar engasjert ungdom frå heile verda, undra Amund Grytting på. Løysinga vart å starte innovasjonsprogrammet Young Sustainable Impact (YSI), saman med studievener.