Politiet:

- Veldig roleg jul

Jule- og nyttårshelga gjekk føre seg stort sett utan politiets innblanding.

Roleg: Ei roleg jule-og nyttårshelg for politieti Midtdalen  Foto: Tone Sidsel Sanden /illustrasjon

Nyheter

To personar vart overraska av uroleg vær og fekk hjelp til å koma til rette, og ein person fekk skyss til Hamar frå Vinstra.