NOAH tapte i retten, retten stopper ikke uttak av ulv i Slettåsreviret

Dyrevernorganisasjonen NOAH gikk i 27. desember til sak mot Klima- og miljødepartementets vedtak som ga klarsignal til at tre ulver i Slettås-reviret i Trysil kunne skytes

Fra rettsforhandlingene.   Foto: (Foto: USS)

Nyheter

I kjennelsen fra byfogden mandag 7. januar 2019 fremgår at NOAH tapte på alle punkter i den midlertidige forføyningssaken organisasjonen anla mot staten for å få stoppet uttaket av ulv i Slettåsreviret. Begjæringen fra dyrevernorganisasjonen NOAH er ikke tatt til følge, og NOAH må betale 27.000 kroner i sakskostnader til staten ved Klima- og miljødepartementet og 35.000 kroner til Utmarkskommunenes sammenslutning. Dette skriver Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) på sine nettsider.


Klar for ny aksjon mot rovdyrpolitikken

Førstkommende tirsdag blir det nok et fakkeltog i hovedstaden mot regjeringens rovdyrpolitikk

 

En mulig tredje ulv

Muntlige forhandlinger fant sted i retten torsdag 3. januar 2019. Tema var om jakten på Slettås-ulvene skulle stanses i påvente av rettslig behandling av et senere søksmål fra NOAH om at lisensjakten på Slettås-ulvene er i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bern-konvensjonen. På samme måte som i tidlgiere saker opptrådte USS v/ advokat (H) Stein Erik Stinessen i advokatfirmaet Lund & Co som partshjelper til støtte for departementet. 

På tidspunktet for de muntlige forhandlingene var lederparet i reviret allerede var skutt første nyttårsdag, men det ble vist til at det mulig finnes en tredje ulv i Slettås.


Starta sankinga med kadaverfunn

Beitelaget starta årets sauesanking med å finne kadavre drept av jerv. Det gjør sauebonde Ola Byrløkken frustrert.

 


Lisensjakt på Slettåsflokken

Departementets vedtak fra desember var avslutningen av en prosess som begynte i juni, da rovviltnemndene for Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold for sin del vedtok at til sammen tre flokker innenfor ulvesonen skulle kunne elimineres: Slettås, Mangen og Hobøl.

NOAHs prosessfullmektig Mads Andenæs rettet kraftig kritikk mot departementets vedtak om å tillate lisensjakt på Slettåsflokken, og påsto at enhver reduksjon av ulvestammen innenfor ulvesonen er i strid med Grunnlovens paragraf 112 og Bernkonvensjonen.


Vil felle bjørnen som vandrer omkring

Ordførerne i midtdalskommunene ber innstendig miljøvernminister Ola Elvestuen om å tillate skadefelling.Forholdet til Grunnloven og Bernkonvensjonen

Retten har - i tråd med anførslene fra Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig og USS prosessfullmektig advokat (H) Stein Erik Stinessen, lagt til grunn at ulvejakten ikke er grunnlovsstridig, så lenge lisensjakten er i tråd med naturmangfoldloven.