Ordfører Muriteigen; - Regjeringen følger ikke opp et Stortingsvedtak

Hele ti tusen demonstranter tok til gatene i Oslo for å demonstrere mot regjeringens rovdyrpolitikk.

Aksjonister: Her en liten knippe av de mange midtdølene som deltok under demonstrasjonen i Oslo tirsdag kveld. Foto: Privat. 

Nyheter

Det kom deltakere fra alle landets fylker. Fakkeltoget ble arrangert av en rekke organisasjoner innen landbruk, naturbruk og jakt. Dette fakkeltoget hadde dobbelt så mange deltagere som siste opptog i januar 2017.