Søker om asylmottak for truende/voldelige asylsøkere

Per Gynt Lodge har varslet Nord-Fron kommune om at de søker UDI om drift av asylmottak.

Peer Gynt Lodge: Ligger øverst i Ruste. Var også asylmottak vinteren 2015/2016.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

De har varslet kommunen om at de vil søke på to konkurranseutsetninger i regi av UDI. Anbudsfristen er satt til 18. januar i år, og avtalens varighet er på to år med mulighet til å ta ut opsjon på ett og ett år.