«Mister» maskinen i mars

Fra og med mars må midtdølene reise til Otta for å fornye passet.

Flyttes: Lensmannskontoret på Vinstra utsteder pass og id-bevis ut februar måned. Så er det slutt.  Foto: Arkiv

Slutt: Lensmann i Midt-Gudbrandsdal, Jon Gaarden, ved passmaskinen som forsvinner fra lensmannskontoret på Vinstra i mars.  Foto: Silje Josten Lien/arkiv

Nyheter

Innlandet politidistrikt melder fredag at endelig dato for endringen i antall kontorer som utsteder pass og id-bevis blir 1. mars.

Da må midtdøler reise til lensmannskontoret på Otta for å ordne dette. Lensmannskontoret i Midt-Gudbrandsdal er et 64 kontorer som ikke lenger skal utføre denne tjenesten, noe som ble kjent i fjor.

- For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag, uttalte programdirektør Atle Roll-Matthiesen, da Politidirektoratet annonserte reduksjonen i november.

Bak bestemmelsen står Justis- og beredskapsdepartementet.


Snart forsvinner «pass-maskina»

I framtida må du til Otta eller Lillehammer for å ordne nytt pass eller nødpass. Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor er et av 64 tilbud som legges ned.