Skulematen og nistepakka

Skulematen kunne vere så ymse i midtdalen tidleg på 1900-talet. Dette var ei tid då folk flest var knytt til jordbruket, i ei eller anna form.

Skoleklasse: Elever, trolig på Kjørumsskulen - (har noen navnene? 

Nyheter

Dette spegla sjølvsagt kva ungane hadde med seg i nistepakka. Det var òg variabelt kor god tilgangen på mat var. Hungersnaud i stor skala var det riktignok ikkje i Norge, etter at poteten kom i bruk hundre år tidlegare. Likevel var det heimar der mattilgangen til tider var svært vanskeleg, og ungane bar tydleg preg at det i skulekvardagen.