Pål Kluften (1888 - 1942)

- Tar vi godt nok vare på minnet og arven?

I år er det 130 år siden kulturpersonligheten Pål Kluften ble født. Spørsmålet er om vi er flinke nok til å ta vare på arven etter kulturpersonligheten, spelemannen, dikteren, og folkeminnesamleren.

Faksimile: En avisfaksimile fra avisa Fjell Ljom i 1953, som hadde Johan Falkbergets kronikk om Pål Kluften på framsida. 

Nyheter

En av Norges største åndshøvdinger i sin tid, Johan Falkberget, skrev ti år etter Kluftens død, en kronikk som omhandlet hans arbeid og frykten for glemselen.

Kronikk i avisa Fjell Ljom

”Der Laugen strøymer ” – heter et vakkert og ytterst tiltalende minneskrift over den begavede felespelmann, journalist og folketaler Pål Kluften som døde i 1942 og ble bare 54 år. I den tunge mørketid over landet mistet vi også denne lysbærer – og som hele livet sa ja til all storhet og skjønnhet så det hørtes viden om”.