Halverte kornavlinger etter tørkesommeren

Vi må tilbake til 1969 for å finne en like dårlig kornavling som i 2018.

Grafen viser tydelig den dårlige kornavlingen for 2018.  Foto: SSB

Nyheter

Tørkesommeren i fjor ga den dårligste kornavlingen på nesten 50 år. Tilgangen av korn for 2018 anslås til 662 000 tonn – en halvering av avlinga fra året før, informerer SSB.


Over fylkesgrensa etter fôr

Tørkesommeren har skapt store utfordringer i landbruket. Oppi lia på Harpefoss skal 1200 «importerte» rundballer sikre vinterfôret.

 

Prognoser fra Felleskjøpet

De nye tallene fra statistikken Korn og oljevekster, areal og avlinger baserer seg på prognoser fra Norske Felleskjøp fra 15. november.       Vedrørende areal, er tallen som følger:

Fra 2017 til 2018 økte arealet av bygg med 120 300 dekar til 1,47 millioner dekar, mens arealet av havre økte med 15 300 dekar til 691 500 dekar. Samlet hveteareal gikk imidlertid ned med 173 500 dekar til 584 000 dekar i 2018, mens arealet av rug og rughvete gikk ned med 51 900 dekar til 33 700 dekar.


Stort påtrykk fra midtdalsbøndene: 422 har søkt erstatning

Landbrukskontoret har satt ekstra folk i arbeid, for å ta unna trykket av søknader etter erstatning for avlingssvikt.

 

Store avlingsreduksjoner

I 2018 er hveteavlinga forventet til å bli 127 000 tonn. Til sammenligning ble det i 2017 høstet 400 000 tonn. Hveteavlinga i 2018 er 63 prosent lavere enn gjennomsnittet for tiårsperioden 2008–2017.  Det ble høstet 382 000 tonn bygg i 2018, noe som er 29 prosent mindre enn gjennomsnittet for samme tiårsperiode. Avlinga av havre på 144 000 tonn er 49 prosent lavere enn gjennomsnittet for samme periode.