Hengebruene kan rives og saneres

Glommens og Laagens brukseierforening (GLB) har fått rivetillatelse fra Nord-Fron kommune.

En interessegruppe i Skåbu jobber med å bevare Dalsbrua over Vinstraelva.  Foto: Skåbu Fjellhotell

Nyheter

Saken gjelder Dalsbrua og Sylteflåten bru som går over Vinstra elv. Begge bruene er hengebruer, og bygd i forbindelse med kraftutbyggingen av Vinstra-vassdraget.


Brukseierforening vil rive, lokalbefolkningen vil verne: Bruer i turområde skaper debatt

Planutvalget i Nord-Fron tillater ikke riving av de to bruene over Vinstraelva og støtter med det lokalbefolkningen.

 

Møtte motstand i Skåbu

Denne rivingen har lokalbefolkningen i Skåbu og Kvikne sterkt gått i mot. En interessegruppe mente bruene var kulturminner, og påpekte at de har en nytteverdi både med hensyn til turområder i nærmiljøet og ved ettersyn av beitedyr i Vinstradalen og området rundt.